Pladsregler

1. Mød i god tid til træningen med en afluftet hund. Husk at fjerne din hunds efterladenskaber, hvis uheldet er ude. Luftning skal foregå langs vejene og IKKE på træningspladsen.

 

2. Husk at melde afbud, hvis du er forhindret.

 

3. Hvis din hund får lopper, så hold den hjemme og indled en effektiv behandling, så vi ikke får spredt problemet til hele klubben.

 

4. Husk, at din hund skal være vaccineret. Har den dårlig mave eller har du mistanke om at den er syg, så hold den hjemme. Brug egen vandskål.

 

5. Din hund skal have en udvidet ansvarsforsikring.


6. Tag hensyn til vore naboer!! Parker din bil således, at din hund ikke sidder og gør hele tiden. Dvs. med bagenden op imod hegnene. Når du skal sætte din hund i bilen, så lad være med at gå bag om de andre biler. Det giver unødig uro.


 

 

7. Hvis din tæve er i løbetid, bør du vise hensyn. Lad være med at træne lydighed på runderingsbanen. Ved C-arbejde skal løbske tæver vente til sidst.


 

8. Det er hundeførerens ansvar at træningen foregår på en sådan måde, at man ikke er til gene for andre. Hunden skal være under kontrol eller i line. Overholdes dette ikke kan det medføre sanktioner, der vurderes fra sag til sag af bestyrelsen.  Vis hensyn, når du træner.


 

9. Det forventes, at man træner lydighed for at få gruppe C.

Der henstilles til, at hver hundefører kun stiller med 2 hunde til gr. C, og at figuranterne forbeholdes retten til kun at figurere for 2 hunde pr. hundefører. Hvis der er mange figuranter, og de synes, der er plads til flere hunde, så er det op til dem at godkende det på dagen.


 

10. Medlemmer fra andre kredse, der ønsker at skifte kreds til kreds 38 - Haderslev, kan søge bestyrelsen. Herefter er man velkommen til at betale træningsgebyr og træne som gæst i kreds 38 i et halvt år.
Man kan ikke forvente, at komme på hold, før der er plads til det.

Efter det halve år, tager bestyrelsen ansøgningen op igen til eventuel godkendelse.

Sker denne foretager man selv kredsskiftet på Schæferhundeklubbens for Danmarks hjemmeside:

https://www.schaeferhund.dk/kredsskifteanmodning.asp


11. Alle bør give en hjælpende hånd med det fælles arbejde i klubben.


Venligst

Bestyrelsen


Revideret d. 07.08.2018


Schæferhundeklubben kreds 38 - Haderslev - Christen Kolds Vej 6100 Haderslev