Forside

Velkommen til Kreds 38 Haderslev.


Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev.


Du og din familie skal være yderst velkomne til at kigge forbi vores hyggelige klubhus - både med og uden hund.


Har du spørgsmål, så kontakt formanden.


Med venlig hilsen


Kreds 38


husk: vi er på Facebook, så søg blot på Schæferhundeklubben kreds 38 - Haderslev

_______________________________________________

 

Alle der benytter kreds 38's træningsarealer skal betale træningsgebyr eller gebyr for gæstetræning 30 kr.

 

Se under "PRISER"

 __________________________________________________

Ringtræning:

Indendørs ringtræning i kreds 38
for alle medlemmer af Schæferhundeklubben
i ridehallen ved Jytte & Ulla Langschwager:
Sønderskovvej 161,
6200 Aabenraa

Da det er en stor ridehal, er der plads nok til også at
træne lydighed i den ene ende. Så kom endelig!!
Følgende datoer i februar og marts:
tirsdag d. 4.2., 18.2., 3.3. & 17.3.
fra kl. 19.30 – 21.30

Pris: 20 kr. pr. gang pr. person med hund.

Medbring selv evt. forplejning 😊
Yderligere oplysninger: Karin Christiansen, tlf.: 2367 6915
Email: karin@kreds38.dk

__________________________________________________


HUSK, at det pr. 1.10. igen er tiden for at betale træningsgebyr!!
Alm. medlem 350 kr,
Famililiemedlem: 250 kr.
Medlemmer fra andre kredse: 500 kr.
Betales på Mobilepay 36032 eller til konto: 3588 7495671644

_____________________________________________________


Vigtig info til alle medlemmer!!
 For at vise fornødent hensyn til vore naboer, vil bestyrelsen lige indskærpe: 

*Husk at parkere med bagenden af bilen op mod hegnene.

*Undlad at gå bag om bilerne.

*Vær opmærksom på, at din/e hund/e ikke står og gør i bilen. 
*Hvis du oplever andre hunde, der gør i bilerne, så henvend dig til ejerne.
*Der må ikke trænes gruppe C efter kl. 21.30.

* Sørg for at holde dig klar, når du skal have gruppe C med din hund. 
*Favrdalskolens sportsplads må IKKE bruges til gruppe C.
_____________________________________________________


KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling

i kreds 38 – Haderslev,

Lørdag d. 1.2. 2020 kl. 17.00 i Klubhuset, Christen Koldsvej, Haderslev.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af to stemmeoptællere.
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
 7. Valg af næstformand for 2 år (På valg er Dan K. Christensen)
 8. Valg af kasserer for 2 år (På valg er Poul Johnsen)
 9. Valg af sekretær for 2 år (På valg er Kenneth Kjær)
 10. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (På valg er Anders Stenholdt)
 11. Valg af revisor for 1 år (På valg er Finn Sønberg)
 12. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 13. Valg af to repræsentanter til repræsentantskabsmøde.
 14. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 25.1.2020.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Ved generalforsamlingen giver kredsen kaffe & brød.

På bestyrelsens vegne

Karin Christiansen
formand

Kredsfest

Efter generalforsamlingen er der kredsfest kl. 19.00. Tilmelding til kredsfesten på opslagstavlen i klubhuset eller til formanden senest d. 25.1.

For yderligere info – se særskilt indbydelse!

 ________________________________________________

 

Link til det nye prøveprogram.

Klik hér:

 

________________________________________________

 

 

Dataprocedure for Schæferhundeklubben:

Klik nedenfor:

 

Schæferhundeklubben kreds 38 - Haderslev - Christen Kolds Vej 6100 Haderslev