Forside

Velkommen til Kreds 38 Haderslev.


Christen Koldsvej 16, 6100 Haderslev.


Du og din familie skal være yderst velkomne til at kigge forbi vores hyggelige klubhus - både med og uden hund.


Har du spørgsmål, så kontakt formanden.


Med venlig hilsen


Kreds 38

CVR: 39 27 53 41


husk: vi er på Facebook, så søg blot på Schæferhundeklubben kreds 38 - Haderslev

_______________________________________________


Alle der benytter kreds 38's træningsarealer skal betale træningsgebyr eller gebyr for gæstetræning 30 kr.


Hvis du ønsker at træne i kreds 38 skal du også være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark.
Tilmelding her:

https://www.schaeferhund.dk/indmeldelse.asp


Træningstider: Se under HOLD! 


___________________________________________________


Indendørs ringtræning i kreds 38

for alle medlemmer af Schæferhundeklubben

Vi starter op med indendørs ringtræning i ridehallen ved

Jytte & Ulla Langschwager
Sønderskovvej 161, 6200 Aabenraa


Følgende datoer i februar og marts:
mandag d. 6.2., 20.2., 6.3. & 20.3.
fra kl. 19.00 – 21.00.

Pris: 30 kr. pr. gang pr. person med hund.
Vi hjælper alle hinanden, og medbring gerne løber selv.

 

Medbring selv evt. forplejning 😊

Yderligere oplysninger: Karin Christiansen tlf.: 2367 6915 /
E-mail: karin@kreds38.dk


_____________________________________________________

KREDSGENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær kredsgeneralforsamling i kreds 38 – Haderslev,

lørdag d. 21.1.2023 kl. 12.30 i Klubhuset, Christen Koldsvej 16, Haderslev.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af to stemmetællere.
 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg:
 7. a) Valg af formand (På valg er Karin Christiansen)
 8. b) Valg af bestyrelsesmedlem (På valg er Bo Andersen)
  c) Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år (Jens Boskov og Susan Steffensen)
 9. d) Valg af revisor (På valg er Hans-Peter Lunding)
 10. e) Valg af revisorsuppleant (På valg er Finn Sønberg)
 11. f) Valg af 2 repræsentanter til repræsentantskabsmøde.
 12. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 14.1.2023.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark, kreds 38 - Haderslev forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

Ved generalforsamlingen giver kredsen kaffe & brød.

 

Af hensyn til forplejning, beder vi om, at I tilmelder jer i Caniva senest d. 18.1.2023.

 

På bestyrelsens vegne

Karin Christiansen, formand

MEDLEMSMØDE

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor der bliver mulighed for at komme frem med din mening om kredsens daglige virke.

Hvis I har ting, I ønsker drøftet på medlemsmødet, bedes I kontakte formanden, så det kan blive sat på dagsordenen.

Det er vigtigt, at I alle møder op, så vi kan få en god drøftelse!!

______________________________________________________

Herefter er der juleferie på holdene,

I det nye år starter vi op igen lørdag d. 7.1.2023 kl. 10 med en frisk travetur for hele familien rundt om Hindemade.
Vi mødes kl. 10 for enden af Hindemadevej.

Vi slutter af med suppe i klubhuset.
Tilmelding til suppe til formanden.

Træningen starter i det nye år op onsdag d. 11.1.

NB: Pladsen er åben for selvtræning i hele perioden.

_______________________________________________________


Hvalpeholdet
Fra 5.11. træner hvalpeholdet lørdag kl. 9.30.
Der er ledige pladser på hvalpeholdet
Kontakt Karin Christiansen, tlf. 2367 6915 
e-mail: karin@kreds 38.dk  for yderligere info.
________________________________________


Træningsgebyr opkræves 1.4. og 1.10.
Alm. medlem 350 kr,
Famililiemedlem: 250 kr.
Medlemmer fra andre kredse: 500 kr. (Kun efter aftale)
Betales på Mobilepay 36032 eller til konto: 3588 7495671644

_____________________________________________________


Vigtig info til alle medlemmer!!
 For at vise fornødent hensyn til vore naboer, vil bestyrelsen lige indskærpe: 

*Husk at parkere med bagenden af bilen op mod hegnene.

*Undlad at gå bag om bilerne.

*Vær opmærksom på, at din/e hund/e ikke står og gør i bilen. 
*Hvis du oplever andre hunde, der gør i bilerne, så henvend dig til ejerne.
*Der må ikke trænes gruppe C efter kl. 21.30.

* Sørg for at holde dig klar, når du skal have gruppe C med din hund. 
*Favrdalskolens sportsplads må IKKE bruges til gruppe C.

 

____________________________________________________
________________________________________________

 

Link til det nye prøveprogram.

Klik hér:

 

________________________________________________

 

 

Dataprocedure for Schæferhundeklubben:

Klik nedenfor:

 

Schæferhundeklubben kreds 38 - Haderslev - Christen Kolds Vej 6100 Haderslev